Ωρολόγιο Πρόγραμμα Α΄ Τάξης

Στην Α΄ Τάξη Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου διδάσκονται μαθήματα συνολικής διάρκειας τριάντα (30) ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας. Οι μαθητές παρακολουθούν δώδεκα (12) μαθήματα Γενικής Παιδείας, που είναι κοινά για όλους τους μαθητές, διάρκειας είκοσι(20) ωρών, δύο (02) μαθήματα προσανατολισμού  συνολικής διάρκειας τεσσάρων … Διαβάστε Περισσότερα

Περισσότερα

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Β΄ Τάξης

Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων της Β΄ τάξης του Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου

Στην  Β’ τάξη των Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων λειτουργούν τομείς. Οι μαθητές παρακολουθούν δέκα (10) ώρες μαθημάτων Γενικής Παιδείας και είκοσι(20) ώρες μαθημάτων του τομέα που έχουν επιλέξει.

Το ωρολόγιο … Διαβάστε Περισσότερα

Περισσότερα

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Γ΄ Τάξης

Στην  Γ’ τάξη των Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων οι Τομείς της Β’ Τάξης χωρίζονται σε  ειδικότητες  και οι μαθητές καλούνται να επιλέξουν ειδικότητα. Θα πρέπει να τονιστεί ότι από το Σχολικό Έτος 2019-2020 το ωρολόγιο πρόγραμμα της Γ’ Τάξης θα αναμορφωθεί … Διαβάστε Περισσότερα

Περισσότερα

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Δ΄ Tάξης

Στην  Δ’ τάξη των Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων λειτουργούν ειδικότητες. Πρέπει να τονιστεί ότι από το Σχολικό Έτος 2020-2021  με το 3ετές πρόγραμμα σπουδών,  Δ΄ τάξη σπουδών δεν θα υφίσταται, ενώ τα δύο επόμενα Σχολικά Έτη η Δ’ τάξη θσ έχει … Διαβάστε Περισσότερα

Περισσότερα