Όρια απουσιών – Χαρακτηρισμός φοίτησης

Α’ – Β’ – Γ’  και Δ’  Τάξη 

Σύνολο απουσιώνΦοίτηση
Μέχρι και 130Επαρκής

Για τους μαθητές που απαλλάσσονται των μαθημάτων Γενικής Παιδείας 

Β’  και Γ’  Τάξη

Σύνολο απουσιώνΦοίτηση
Μέχρι και 78Επαρκής
  

Δ’  Τάξη

Σύνολο απουσιώνΦοίτηση
Μέχρι και 83Επαρκής