Όρια απουσιών – Χαρακτηρισμός φοίτησης

Α’ – Β’ – Γ’  και Δ’  Τάξη 

Σύνολο απουσιώνΦοίτηση
Μέχρι και 130Επαρκής

Για τους μαθητές που απαλλάσσονται των μαθημάτων Γενικής Παιδείας 

Β’  και Γ’  Τάξη

Σύνολο απουσιώνΦοίτηση
Μέχρι και 78Επαρκής