Ωρολόγιο Πρόγραμμα Δ΄ Tάξης

Στην  Δ’ τάξη των Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων λειτουργούν ειδικότητες. Πρέπει να τονιστεί ότι από το Σχολικό Έτος 2020-2021  με το 3ετές πρόγραμμα σπουδών,  Δ΄ τάξη σπουδών δεν θα υφίσταται, ενώ τα δύο επόμενα Σχολικά Έτη η Δ’ τάξη θσ έχει μεταβατικό χαρακτήρα για μαθητές οι οποίοι φοιτούν με το παλιό τετραετές πρόγραμμα σπουδών.   

Το ωρολόγιο πρόγραμμα της Δ΄ Τάξης του Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου για τα μαθήματα Γενικής Παιδείας διαμορφώνεται σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΑΏρες
Νέα Ελληνικά3
Μαθηματικά*Άλγεβρα2
Γεωμετρία1
Φυσική2
Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ1
Γενικό Σύνολο Ωρών9

1. Μαθηματικά: Ενιαίο μάθημα με δύο κλάδους: α) Άλγεβρα και β) Γεωμετρία.