Ωρολόγιο Πρόγραμμα Γ΄ Τάξης

Στην  Γ’ τάξη των Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων οι Τομείς της Β’ Τάξης χωρίζονται σε  ειδικότητες  και οι μαθητές καλούνται να επιλέξουν ειδικότητα. Θα πρέπει να τονιστεί ότι από το Σχολικό Έτος 2019-2020 το ωρολόγιο πρόγραμμα της Γ’ Τάξης θα αναμορφωθεί σύμφωνα με το 3ετές πρόγραμμα σπουδών (20 ώρες ειδικότητας).

Το ωρολόγιο πρόγραμμα της Γ΄ Τάξης του Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου για τα μαθήματα Γενικής Παιδείας διαμορφώνεται σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα :

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΑΏρες
Νέα Ελληνικά3
Μαθηματικά*1Άλγεβρα2
Γεωμετρία1
Φυσική2
Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ1
Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά)1
Γενικό Σύνολο Ωρών10

1. Μαθηματικά: Ενιαίο μάθημα με δύο κλάδους: α) Άλγεβρα και β) Γεωμετρία.