Ωρολόγιο Πρόγραμμα Β΄ Τάξης

Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων της Β΄ τάξης του Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου

Στην  Β’ τάξη των Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων λειτουργούν τομείς. Οι μαθητές παρακολουθούν δέκα (10) ώρες μαθημάτων Γενικής Παιδείας και είκοσι(20) ώρες μαθημάτων του τομέα που έχουν επιλέξει.

Το ωρολόγιο πρόγραμμα της Β’ Τάξης του Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου για τα μαθήματα Γενικής Παιδείας διαμορφώνεται σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα :

ΜΑΘΗΜΑΤΑΏρες
Νέα Ελληνικά3
Μαθηματικά(*1)Άλγεβρα2
Γεωμετρία1
Θετικές Επιστήμες(*2)Φυσική1
Χημεία1
Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά) 1
Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ 1
Γενικό Σύνολο Ωρών10

1. Μαθηματικά: Ενιαίο μάθημα με δύο κλάδους: α) Άλγεβρα και β) Γεωμετρία.

2. Θετικές Επιστήμες: Ενιαίο μάθημα με δύο κλάδους: α) Φυσική και β) Χημεία