Τρίτη, 27 Φεβρουαρίου, 2024
Ωρολόγιο Πρόγραμμα

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Α΄ Τάξης

Στην Α΄ Τάξη Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου διδάσκονται μαθήματα συνολικής διάρκειας τριάντα (30) ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας. Οι μαθητές παρακολουθούν δώδεκα (12) μαθήματα Γενικής Παιδείας, που είναι κοινά για όλους τους μαθητές, διάρκειας είκοσι(20) ωρών, δύο (02) μαθήματα προσανατολισμού  συνολικής διάρκειας τεσσάρων (04) ωρών, ενώ  θα επιλέγουν  τρία (03) μαθήματα μεταξύ οκτώ (08) μαθημάτων, ανάλογα με τους τομείς που λειτουργούν σε κάθε ΕΠΑΛ. 

Επομένως το ωρολόγιο πρόγραμμα της Α΄ Τάξης Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου κατά μάθημα καθορίζεται ως εξής :

Ι. Μαθήματα Γενικής Παιδείας

Μαθήματα Γενικής ΠαιδείαςΏρες
Νέα Ελληνικά4
Μαθηματικά (*1)Άλγεβρα3
Γεωμετρία1
Φυσικές Επιστήμες (*2)Φυσική2
Χημεία1
Βιολογία1
Πολιτική Παιδεία1
Ιστορία1
Θρησκευτικά1
Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά)2
Φυσική Αγωγή1
Πληροφορική (*3)2
ΣΥΝΟΛΟ20 ώρες

ΙΙ. Μαθήματα Προσανατολισμού

ΜΑΘΗΜΑΤΑΩΡΕΣ
Ερευνητική Εργασία στην Τεχνολογία (*3)2
Ζώνη δημιουργικών δραστηριοτήτων 2
ΣΥΝΟΛΟ4 ΩΡΕΣ

 (*3) Όταν ο αριθμός των μαθητών του τμήματος είναι μεγαλύτερος από δεκαέξι (16), κάθε τμήμα χωρίζεται σε δύο ομάδες. Σε κάθε ομάδα διδάσκονται εναλλάξ τα μαθήματα ‘Πληροφορική’ και ‘Ερευνητική Εργασία στην Τεχνολογία’ δύο ώρες εβδομαδιαίως. 

ΙΙΙ. Μαθήματα Επιλογής (*4)

ΜΑΘΗΜΑΤΑΩΡΕΣ
Αγωγή Υγείας2
Αρχές Γραμμικού και Αρχιτεκτονικού Σχεδίου2
Αρχές Ηλεκτρολογίας και Ηλεκτρονικής2
Αρχές Μηχανολογίας2
Αρχές Οικονομίας2
Βασικές Αρχές Σύνθεσης
Γεωπονία και Αειφόρος Ανάπτυξη2
Ναυτιλιακές Γνώσεις 2
ΣΥΝΟΛΟ6 ΩΡΕΣ

*4  Οι μαθητές επιλέγουν τρία (3) μαθήματα μεταξύ οκτώ (08) προσφερόμενων μαθημάτων, ανάλογα με τους τομείς που λειτουργούν σε κάθε ΕΠΑΛ.