Φωτο-γραφία του ΕΠΑ.Λ.

Στην υποδράση θα συμμετέχει η Α’ τάξη στο σύνολό της αλλά  και μαθητές από όλες τις ειδικότητες που συγκροτούν την φωτογραφική ομάδα του σχολείου.  Κατά την διάρκεια της δράσης θα γίνονται μαθήματα φωτογραφίας με σκοπό την καλλιτεχνική προσέγγιση των φωτογραφικών θεμάτων.

Θα επικεντρωθούμε στο περιβαλλοντικό  πορτραίτο στο still life και την ειδησεοφωτογραφία.

Πέρα από τα μαθήματα και την λήψη φωτογραφιών θα επεκταθούμε και στο ενδιαφέρον κομμάτι της επεξεργασίας εικόνας με ψηφιακό τρόπο αλλά και στην διαδικασία της κριτικής με σκοπό την επιλογή των καλύτερων φωτογραφιών από κάθε  ειδικότητα με σκοπό την ανάρτησή τους σε έκθεση που θα λάβει χώρα κατά την τελευταία εβδομάδα προ της λήξης των μαθημάτων.