Φιλοτέχνηση Επιγραφών

Στα πλαίσια του μαθήματος της Ερευνητικής Εργασίας της Α’ τάξης, οι μαθητές αφού συγκέντρωσαν ρήσεις ανθρώπων του πνεύματος, φιλοτέχνησαν επιγραφές με ορισμένες από αυτές τις ρήσεις, με σκοπό την ανάρτησή τους σε εμφανή σημεία του σχολικού κτιρίου.