Υποβολή Αίτησης-Δήλωσης Υποψήφιων Στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ΕΠΑΛ Έτους 2020

Οι υποψήφιοι/ες για συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ΕΠΑΛ έτους 2020 για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση υποβάλλουν ηλεκτρονικά Αίτηση – Δήλωση (Α-Δ) από Δευτέρα 30 Μαρτίου μέχρι και την Πέμπτη 9 Απριλίου 2020.

Αίτηση-Δήλωση για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις ΕΠΑΛ μπορούν να υποβάλουν-αποστείλουν ηλεκτρονικά:

A. Υποψήφιοι από Ημερήσια ΕΠΑΛ και υποψήφιοι από Εσπερινά ΕΠΑΛ οι οποίοι θα διεκδικήσουν το κοινό ειδικό ποσοστό θέσεων των Ημερησίων ΕΠΑΛ σε σχολές/τμήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (συμπεριλαμβανομένων των σχολών : ΑΣΠΑΙΤΕ, ΑΣΤΕ, Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών(ΑΣΣΥ), Σχολή Αστυφυλάκων, Σχολή Πυροσβεστών, Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων και Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού).

Β. Υποψήφιοι από Εσπερινά ΕΠΑΛ οι οποίοι θα διεκδικήσουν το ειδικό ποσοστό θέσεων 1% επιπλέον του αριθμού εισακτέων σε σχολές/τμήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (συμπεριλαμβανομένων των σχολών: ΑΣΠΑΙΤΕ, ΑΣΤΕ και Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού).

Οι μαθητές των Εσπερινών ΕΠΑΛ,  οι οποίοι   παρακολουθούν μόνο μαθήματα ειδικότητας , είναι κάτοχοι Απολυτηρίου ΓΕΛ και έχουν πλήρη φοίτηση στη Β΄ και τη Γ΄ τάξη του τριετούς Εσπερινού ΕΠΑΛ,   κατά την υποβολή της Αίτησης –Δήλωσης, επιλέγουν ανάμεσα στην κατηγορία Α (Κωδικός 12 στην αίτηση) ή Β (Κωδικός 11 στην αίτηση).  

Οι υπόλοιποι μαθητές οι οποίοι παρακολουθούν μόνο μαθήματα ειδικότητας και δεν ανήκουν στην παραπάνω περίπτωση (δεν είναι κάτοχοι Απολυτηρίου ΓΕΛ), υποχρεωτικά υποβάλουν αίτηση στην κατηγορία Α (Κωδικός 12 στην αίτηση).

Τέλος όσοι μαθητές παρακολουθούν και μαθήματα Γενικής Παιδείας ( με σκοπό να πάρουν απολυτήριο), επιλέγουν ανάμεσα στην κατηγορία Α (Κωδικός 12 στην αίτηση) ή Β (Κωδικός 11 στην αίτηση) .

Η Αίτηση – Δήλωση για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις αποστέλλεται με e-mail από τους υποψηφίους και καταχωρίζεται ηλεκτρονικά στα ΕΠΑΛ.

Κατεβάστε την αίτηση, οδηγίες και την εγκύκλιο στους παρακάτω συνδεσμούς

Α-Δ ΕΠΑΛ Υπόδειγμα 2 (1 σελίδα για υποβολή)

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΠΑΛ Υπόδειγμα 2

Σχετική εγκύκλιος ΕΠΑΛ

Δείτε στα παρακάτω αρχεία τις βάσεις για τους υποψηφίους το 2019 (Περιπτώσεις Α και Β)

Βάσεις 2019 – Περίπτωση Α

Βάσεις 2019 – Περίπτωση Β