ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ-ΔΗΛΩΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΠΑΛ έτους 2021

Οι υποψήφιοι μαθητές Εσπερινών ΕΠΑΛ που επιθυμούν συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση υποβάλλουν -αποστέλλουν με email την παρούσα Αίτηση-Δήλωση (Α-Δ) στο Λύκειό τους, από την 25η Νοεμβρίου 2020 ως και την 30η Νοεμβρίου του 2020.

 Δείτε αναλυτικά την εγκύκλιο, το υπόδειγμα της αίτησης και τις οδηγίες υποδείγματος στους παρακάτω συνδέσμους.

 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΑΛ 2021

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 Αίτησης-Δήλωσης  

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 2