Υπάλληλος διοίκησης και οικονομιών υπηρεσιών

Ο απόφοιτος της ειδικότητας Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών είναι ο επαγγελματίας που συντάσσει, διεκπεραιώνει αλληλογραφία, εκθέσεις, αναφορές και κάθε είδους έντυπα, οργανώνει και διεκπεραιώνει συσκέψεις, ταξίδια, συναντήσεις και συνεντεύξεις ανωτέρων στελεχών, συγκεντρώνει οικονομικές πληροφορίες από όλα τα τμήματα και διεκπεραιώνει δραστηριότητες δημοσίων σχέσεων. Οι απόφοιτοι μπορούν να εργαστούν μπορεί να απασχοληθεί κυρίως σε οικονομικές υπηρεσίες υπουργείων, τράπεζες, εταιρείες και λογιστικά γραφεία, χρηματιστηριακά γραφεία, ασφαλιστικά ταμεία, κ.ά.

ΜαθήματαΏρες
Αρχές Οικονομικής Θεωρίας
Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης
Σύγχρονο Περιβάλλον Γραφείου1Θ+2Ε
Φορολογική Πρακτική2Θ+3Ε
Λογιστικές Εφαρμογές
Επικοινωνία και Δημόσιες Σχέσεις
20 ώρες