Τομέας Υγείας-Πρόνοιας – Ευεξίας

Οι ειδικότητες του Τομέα Υγείας – Πρόνοιας – Ευεξίας χαρακτηρίζονται από πολύ καλές προοπτικές ανεύρεσης εργασίας, γιατί η ζήτηση είναι συνεχής τόσο στο Δημόσιο, αλλά και στον Ιδιωτικό Τομέα.

Οι μαθητές του τομέα Υγείας – Πρόνοιας – Ευεξίας στην Β’ τάξη παρακολουθούν τα εξής μαθήματα :

                           ΜαθήματαΏρες
Ανατομία – Φυσιολογία Ι
Πρώτες Βοήθειες 2Ε
Υγεία και Διατροφή
Διαπροσωπικές Σχέσεις
Εργασιακό Περιβάλλον Τομέα
Αγγλικά Τομέα
Ειδικό Μάθημα Α(*)4(Θ+Ε)
Ειδικό Μάθημα Β(*)4(Θ+Ε)
20 ώρες

*Οι μαθητές διδάσκονται δύο από τα παρακάτω Ειδικά Μαθήματα, ανάλογα με την εργαστηριακή υποδομή του αντίστοιχου Ε.Κ ή του Σ.Ε του ΕΠΑΛ και τις ειδικότητες που λειτουργούν στο κάθε ΕΠΑΛ στην Γ’ τάξη

ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣΩΡΕΣ
Α) ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ Ι                                      (1Θ+3Ε)
Β) ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ Ι                                                (1Θ+3Ε)
Γ) ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Ι              (1Θ+3Ε)
Δ) ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ Ι                       (1Θ+3Ε)
Ε) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ Ι                (1Θ+3Ε)
ΣΤ) ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ     Ι                (1Θ+3Ε)
Ζ) ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΑ Ι                                            (1Θ+3Ε)
Η) ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Ι                      (1Θ+3Ε)
Θ) ΑΚΤΙΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Ι                                      (1Θ+3Ε)

Οι μαθητές του Τομέα Υγείας – Πρόνοιας – Ευεξίας στο Εσπερινό ΕΠΑΛ Αγρινίου μπορούν να επιλέξουν στην Γ΄Τάξη κατά το σχολικό έτος 2017-18 μία από τις παρακάτω εγκεκριμένες ειδικότητες:

  1. Βοηθός Νοσηλευτή
  2. Βοηθός Φυσικοθεραπευτή
  3. Αισθητικής Τέχνης