Τομέας Μηχανολογίας

Ο απόφοιτος του τομέα Μηχανολογίας που λειτουργεί στο Εσπερινό ΕΠΑΛ Αγρινίου, αποκτά δεξιότητες που τον καθιστά ικανό να εργαστεί σε διάφορους τομείς που σχετίζονται  με το αντικείμενο της Μηχανολογίας.

ΜαθήματαΏρες
Στοιχεία Τεχνικής Θερμοδυναμικής - Εφαρμογές3Θ+2Ε
Μηχανική – Αντοχή Υλικών
Σχεδιασμός και Περιγραφή Στοιχείων Μηχανών
Τεχνολογία  Μηχανολογικών Κατασκευών - Εφαρμογές2Θ+4Ε
Βασική Ηλεκτρολογία και Εφαρμογές2Θ+2Ε
Αγγλικά Τομέα
20 ώρες

Ειδικότερα στο Εσπερινό ΕΠΑΛ Αγρινίου λειτουργούν οι παρακάτω ειδικότητες :

Τεχνικός Οχημάτων

Τεχνικός μηχανολογικών εγκαταστάσεων και κατασκευών

Επίσης ο τομέας Μηχανολογίας περιλαμβάνει επιπρόσθετα και τις παρακάτω ειδικότητες :

  1. Τεχνικός Μηχανοσυνθέτης Αεροσκαφών
  2. Τεχνικός Μηχανικός Θερμικών Εγκαταστάσεων και Μηχανικός Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου
  3. Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης Αερισμού και Κλιματισμού

Δυνατότητα εισαγωγής στα Τ.Ε.Ι., Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών, Σχολές Αστυφυλάκων και στις Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού με ειδικές εισαγωγικές εξετάσεις. Πιο αναλυτικά:

Τμήματα για Υποψηφίους Μηχανολογικού Τομέα
Επαγγελματικά Δικαιώματα των αποφοίτων Μηχανολογικού Τομέα:

Τεχνίτης, Αρχιτεχνίτης, Εργοδηγός Ψυκτικός
Τεχνίτης, Αρχιτεχνίτης, Εργοδηγός Υδραυλικός
Χειριστής Μηχανημάτων Έργων
Τεχνίτης, Αρχιτεχνίτης, Εγκαταστάτης εγκαταστάσεων καύσης
Τεχνίτης, Αρχιτεχνίτης, Εγκαταστάτης μηχανολογικών εγκαταστάσεων
Τεχνίτης, Αρχιτεχνίτης οξυγονοκολλητής
Τεχνίτης, Αρχιτεχνίτης Ηλεκτροσυγκολλητής