Τεχνικός Οχημάτων

Γ’ Τάξη
Στοιχεία Μηχανών
Μηχανές Εσωτερικής Καύσης II
Μηχανές Εσωτερικής Καύσης II (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)
Συστήματα Αυτοκινήτου3Θ+3Ε
Τεχνολογία Ελέγχων και Διαγνώσεων2Θ+3Ε
20 ώρες

Ο απόφοιτος της ειδικότητας  Τεχνικός Οχημάτων  αποκτά δεξιότητες που τον καθιστά ικανό να εργαστεί σε διάφορους τομείς που σχετίζονται με το αυτοκίνητο, όπως:

  • Έλεγχο λειτουργίας επισκευή, συντήρηση του ηλεκτρικού συστήματος αυτοκινήτου.
  • Έλεγχο λειτουργίας, επισκευή, συντήρηση ηλεκτρομηχανικών συστημάτων και συστημάτων αυτοματισμού του αυτοκινήτου.
  • Ο απόφοιτος της ειδικότητας  Τεχνικός Οχημάτων έχει τη δυνατότητα να εργαστεί: Στους οργανισμούς ΔΕΚΟ ? Δημόσιες υπηρεσίες, σε συνεργεία επισκευής αυτοκινήτων – οχημάτων, σε βιομηχανίες παραγωγής αυτοκινήτων, σε εταιρείες εμπορίες ηλεκτρολογικών και ηλεκτρονικών ειδών αυτοκινήτων, σαν ελεύθερος επαγγελματίας

Δυνατότητα εισαγωγής στα Τ.Ε.Ι., Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., Ανώτερες  Στρατιωτικές  Σχολές Υπαξιωματικών,  Σχολές  Αστυφυλάκων και  Σχολές  Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού με ειδικές εισαγωγικές εξετάσεις. Πιο αναλυτικά:

Επαγγελματικά Δικαιώματα Τεχνικού  Οχημάτων

Νομοθεσία:  Π.Δ. 113/2012 (ΦΕΚ   198/17.10.2012 τ?. Α?)
Επαγγελματικές  Άδειες 1.    Βεβαίωση αναγγελίας έναρξης άσκησης δραστηριότητας Βοηθού χειριστή μηχανημάτων έργων (πτυχίο) 2.    Χειριστής μηχανημάτων έργου ομάδας Β, που ανήκει στη 2ηβαθμίδα (βεβαίωση αναγγελίας + 100 ημερομίσθια + εξετάσεις). 3.    Χειριστής μηχανημάτων έργου ομάδας Α’, που ανήκει στη 3ηβαθμίδα (βεβαίωση αναγγελίας + 150 ημερομίσθια στην Α΄ ομάδα + εξετάσεις).
Νομοθεσία:  Π.Δ. 113/2012 (ΦΕΚ   198/17.10.2012 τ?. Α?)
 1.    Βεβαίωση αναγγελίας έναρξης άσκησης δραστηριοτήτων βοηθού χειριστή μηχανημάτων έργων  (πτυχίο). 2.    Χειριστής μηχανημάτων έργων 2ης βαθμίδας, δηλαδή για μηχανήματα Β’ ομάδας (βεβαίωση αναγγελίας + 100 ημερομίσθια + εξετάσεις) 3.    Χειριστής μηχανημάτων  έργων 3ης  βαθμίδας δηλαδή για μηχανήματα Α? ομάδας  (βεβαίωση αναγγελίας + 150 ημερομίσθια από τα οποία τα 50 στην Α? ομάδα  + εξετάσεις).