Τάξη Μαθητείας

Στόχος του «μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας» είναι να προσφέρει στους ενήλικες απόφοιτους των ΕΠΑΛ μια εναλλακτική μαθησιακή διαδρομή ώστε να εκπαιδευτούν στο χώρο εργασίας.

Σε αυτό το πλαίσιο παρέχεται στους μαθητευόμενους καθ? όλη τη διάρκεια του προγράμματος αμοιβή, που ορίζεται στο εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) επί του νόμιμου, νομοθετημένου, κατώτατου ορίου του ημερομισθίου και πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα. Κατά την 9μηνη διάρκεια του προγράμματος, που τελεί υπό την εποπτεία των ΕΠΑΛ, οι απόφοιτοι συμμετέχουν, βάσει συγκεκριμένου Προγράμματος Σπουδών διάρκειας 28 ωρών εβδομαδιαίως για τέσσερις (04) ημέρες ενώ παρακολουθούν 7ωρο εργαστηριακό μάθημα της ειδικότητας στο αρμόδιο ΕΠΑ.Λ. ή/και Εργαστηριακό Κέντρο (μία φορά την εβδομάδα).

Σε επίπεδο αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων, η συμμετοχή και επιτυχής ολοκλήρωση του προγράμματος της μαθητείας αντιστοιχεί σε κατάρτιση επιπέδου 5 του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων, που χορηγείται μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών πιστοποίησης των προσόντων τους από τον ΕΟΠΠΕΠ.