Σύγχρονη εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση

Λόγω του ότι το χρονικό διάστημα που τα σχολεία θα είναι κλειστά είναι μεγάλο, το Εσπερινό ΕΠΑΛ Αγρινίου (και σύμφωνα με τις οδηγίες του ΥΠΑΙΘ) ξεκινά και κάποιες «διαζώσης» συναντήσεις (σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση) με τους μαθητές/ιες μέσω της πλατφόρμας Cisco Webex ή οποιαδήποτε άλλης πλατφόρμας οι εκπαιδευτικοί προτιμούν (πχ Skype, eme κλπ).

Στους παρακάτω συνδέσμους υπάρχουν οδηγίες για την αρχική εγκατάσταση του Cisco Webex και τη χρήση του, καθώς και 2 βίντεο με αναλυτική περιγραφή της λειτουργίας του.

Οδηγίες εγκατάστασης Webex για τον καθηγητή

Οδηγίες χρήσης Webex για τον καθηγητή