Υλικό ενδοσχολικής επιμόρφωσης 2014-2015

Σε σχέση με το πρόγραμμα ενδοσχολικής επιμόρφωσης για το σχολικό έτος 2014-2015 εδώ μπορείτε να βρείτε το ψηφιακό υλικό το οποίο παρουσιάστηκε ανά θεματική ενότητα.

Πιο συγκεκριμένα :

ΕΝΟΤΗΤΑ 1η

 Βασικές αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων – Εισηγητής :  Παπασάββας Αριστοτέλης ΠΕ12.05, Med

Κείμενο του Κ. Μαυρογιώργου από την Επιστημονική Ένωση Εκπαίδευσης Ενηλίκων σχετικά με τις Εκπαιδευτικές Τεχνικές

Κείμενο του Κ. Κόκκου από την Επιστημονική Ένωση Εκπαίδευσης Ενηλίκων σχετικά με τις Εκπαιδευτικές Τεχνικές.

Πρότυπος σχεδιασμός Διδακτικής Ενότητας (45′) από τον Κ. Παπασάββα. 

 ΕΝΟΤΗΤΑ 2η

Μάθηση μέσα από ομάδες εργασίας – Εισηγητής :  Κάππας Σπυρίδων ΠΕ17.03, Med

Παρουσίαση του Κ. Κάππα σχετικά με την μάθηση μέσα από ομάδες εργασίας.

Παρουσίαση ΄καλών πρακτικών’ σε ομάδες  τις οποίες προτείνουν εκπαιδευτές ενηλίκων του ΕΑΠ ειδικά για την εναρκτήρια συνάντηση.

ΕΝΟΤΗΤΑ 3η

Μάθηση μέσα από την Τέχνη – Εισηγητής :  Νάκος Κων/νος, Msc

Σχολικός Σύμβουλος Μαθηματικών

Δείτε την παρουσίαση του Κ. Νάκου σχετικά με την μάθηση μέσα από την Τέχνη

ΕΝΟΤΗΤΑ 4η 

Αξιολόγηση μαθητών – Εισηγητές : Νάκος Κων/νος, Msc Σχολικός Σύμβουλος Μαθηματικών – Παπασάββας Αριστοτέλης ΠΕ12.05, Med

Παρουσίαση του Κ. Νάκου γύρω από την αξιολόγηση Μαθητών

Δείτε την παρουσίαση του Κ. Παπασάββα γύρω από την αξιολόγηση Μαθητή σε εργαστηριακό μάθημα

 ΕΝΟΤΗΤΑ 5η

Εργαλεία και μεθοδολογία εκπαιδευτικής έρευνας  – Εισηγητής : Τσατσούλης Φώτης ΠΕ19, Med

Δείτε την παρουσίαση και τα video από τους παρακάτω συνδέσμους

Μπορείτε να δείτε παρακάτω την παρουσίαση ‘Εκπαιδευτική Έρευνα’ του Κ. Τσατσούλη  η οποία αναφέρεται στην Εκπαιδευτική έρευνα (Περιγραφή του πεδίου, Σχεδιασμός-Μεθοδολογία, Ανάλυση, Επεξεργασία Δεδομένων, Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Έρευνας).

Το παρακάτω video παρουσιάζει την διαδικασία δημιουργίας και διαχείρισης ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου μέσω της πλατφόρμας Google (Δημιουργός του video – Τσατσούλης Φ.). 

Το παρακάτω video παρουσιάζει τις βασικότερες λειτουργίες του στατιστικού λογισμικού spss σε σχέση με την ανάλυση δεδομένων και εξαγωγή δεικτών περιγραφικής αλλά και επαγωγικής στατιστικής  (Δημιουργός του video – Τσατσούλης Φ.).