Πρωτοβουλίες Ανακύκλωσης του Εσπερινού ΕΠΑΛ Αγρινίου

Το Εσπερινό ΕΠΑΛ Αγρινίου  δείχνοντας  οικολογική συνείδηση και αναγνωρίζοντας την ανάγκη για την καλλιέργεια μιας κουλτούρας που προάγει την  σπουδαιότητα της ανακύκλωσης στους πολίτες,  σε συνεργασία με αρμόδιες εταιρίες ανακύκλωσης,  συμμετέχει στην συλλογή  ανακυκλωμένων υλικών  στο χώρο του σχολείου.

Πιο συγκεκριμένα τοποθετήθηκαν ειδικοί κάδοι οι οποίοι χρησιμοποιούνται για την συλλογή  παντός  είδους λαμπτήρων, μπαταριών, αλλά και χαλασμένων ηλεκτρικών συσκευών

Η Ανακύκλωση σήμερα αποτελεί σημαντική προτεραιότητα για το περιβάλλον και το μέλλον μας. Δεν είναι μια εφήμερη τάση της εποχής, αλλά αντίθετα, υποχρέωση κάθε πολιτισμένης κοινωνίας που συμβάλει έμπρακτα στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης.