Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού Τ.Π.Ε.

Ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες προμήθειας και εγκατάστασης του εξοπλισμού Τ.Π.Ε μέσω του προγράμματος Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ.. Ο εξοπλισμός έχει ως στόχο την παροχή δυνατότητας απομακρυσμένης επικοινωνίας (διασύνδεση πολλών σημείων σε πραγματικό χρόνο, με εικόνα και ήχο), μεταξύ  των εμπλεκομένων στην εφαρμογή του προγράμματος και περιλαμβάνει :

1) επιτοίχιο διαδραστικό βιντεοπροβολέα  2) φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή  3) πίνακα  προβολής (μαρκαδόρου)  4) κάμερα, ηχεία, μικρόφωνο, πολύπριζο