Προγραμματισμός σε Περιβάλλον Arduino

Στα πλαίσια του προγράμματος ΜΙΑ ΝΕΑ ΑΡΧΗ ΣΤΑ ΕΠΑΛ, οι μαθητές του Τομέα Πληροφορικής, για το σχολικό έτος 2019-2020, υλοποιούν μία υποδράση με τίτλο “Προγραμματίζοντας την πλακέτα NodeMCU σε περιβάλλον Arduino με τους μαθητές του Τομέα Πληροφορικής“.

Στόχος της υποδράσης είναι να γνωρίσουν οι μαθητές το περιβάλλον εργασίας του Arduino και μέσω απλών παραδειγμάτων θα κατανοήσουν βαθύτερα προγραμματισμό βλέποντας τα αποτελέσματα του κώδικα στην πράξη μέσω της λειτουργίας βασικών αισθητήρων. Στόχος επίσης της δράσης είναι να εξοικειωθούν  βήμα-βήμα με τεχνολογίες αιχμής γνωρίζοντας την λειτουργία και τις δυνατότητες ενός συστήματος   μικροελεγκτή.

Παρακάτω βλέπουμε φωτογραφικό υλικό και video από την υλοποίηση του προγράμματος.

previous arrow
next arrow
Slider