Προγραμματίζοντας την πλακέτα NodeMCU σε περιβάλλον Arduino

Στο Εσπερινό ΕΠΑ.Λ. Αγρινίου την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου και ώρα 7:30 μμ θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση της υποδράσης:

Προγραμματίζοντας την πλακέτα NodeMCU σε περιβάλλον Arduino

του σχεδίου δράσης«Το Εσπερινό ΕΠΑΛ Αγρινίου δρά, δημιουργεί και ανοίγεται στην τοπική κοινωνία»  που υλοποιεί το σχολείο μας στο πλαίσιο του προγράμματος «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ.»

Η παρουσίαση θα γίνει στο εργαστήριο Πληροφορικής του σχολείου μας.