Πειράματα Φυσικής-Χημείας από το ΕΚΦΕ Αγρινίου

Στα πλαίσια των μαθήματων Φυσικής και Χημείας (Υπεύθυνη Καθηγήτρια Κα. Κατσιάδα Ουρανία),  οργανώθηκαν από το  ΕΚΦΕ Αγρινίου σχετικές παρουσιάσεις-επιδείξεις.  Αρχικά  με εισηγητή τον Κ. Τσοβόλα Σπυρίδων πραγματοποιήθηκαν πειράματα Φυσικής με αντικείμενο τον στατικό ηλεκτρισμό και τον ηλεκτρομαγνητισμό,  Επίσης υλοποιήθηκαν από το ΕΚΦΕ Αγρινίου (Εισηγητής ο Κ. Ντασιώτης Φάνης) και πειράματα Χημείας  τα οποία παρακολούθησαν με ενδιαφέρον οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί όλου του σχολείου.