Παρουσίαση Υποδράσης Τομέα Πληροφορικής

Στο εργαστήριο Πληροφορικής του Εσπερινού ΕΠΑΛ Αγρινίου  και στο πλαίσιο του προγράμματος ‘ΜΙΑ ΝΕΑ ΑΡΧΗ ΣΤΑ ΕΠΑΛ’ παρουσιάστηκαν στους μαθητές του Τομέα Πληροφορικής οι άξονες της υποδράσης  «Προγραμματίζοντας την πλακέτα NodeMCU σε περιβάλλον Arduino» η οποία υλοποιήθηκε εν μέρει το σχολικό έτος 2019-2020 λόγω των ειδικών συνθηκών που διαμορφώθηκαν με το κλείσιμο των σχολικών μονάδων.

Οι μαθητές του Τομέα της Β’ τάξης Πληροφορικής είχαν μία πρώτη επαφή με το αντικείμενο, ενώ οι μαθητές της Ειδικότητας ‘Τεχνικών Εφαρμογών Πληροφορικής’ της Γ’ τάξης ήδη από την περσινή χρονιά είχαν  πάρει μία πρώτη γεύση με τον προγραμματισμό σε περιβάλλον Arduino.

Το πρόγραμμα είχε πέρυσι ‘τρέξει’ για τους μαθητές που παρακολουθούσαν τη Γ’ και Δ΄ τάξη στον τομέα Πληροφορικής,  ενώ θα υπάρξουν  αντίστοιχες δραστηριότητες  και για τους  φετινούς μαθητές Πληροφορικής του σχολείου μας.