Παρασκευή κηραλοιφής, σαπουνιών και καλλυντικών

Οι μαθητές θα ασχοληθούν με την παρασκευή καλλυντικών προϊόντων. Το σχολείο ενστερνίζεται τα οφέλη αυτής της δράσης καθώς θα αυξηθούν οι γνωστικές τους ικανότητες και ταυτόχρονα θα καλλιεργηθούν οι κλίσεις και το αίσθημα συνεργασίας των μαθητών. Ειδικότερα, οι μαθητές σε πρώτη φάση θα έρθουν σε επαφή με την κοσμητολογία σαν επιστήμη. Θα γνωρίσουν ποιες είναι οι πρώτες ύλες των καλλυντικών προϊόντων καθώς και τα φαρμακευτικά φυτά και αιθέρια έλαια. Στην συνέχεια θα εξοικειωθούν με τον εξοπλισμό, τις συσκευές και τα εργαλεία που απαιτούνται για την παρασκευή.

Στην τελική φάση, θα παρασκευάσουν τα καλλυντικά προϊόντα, τα σαπούνια και τις κηραλοιφές σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς τους.