Παράταση Εγγραφών 2018-2019

Ενημερώνουμε τους κηδεμόνες των μαθητών ή τους ίδιους τους μαθητές, εφόσον είναι ενήλικοι, που φοιτούν ήδη ή επιθυμούν να φοιτήσουν στο Εσπερινό ΕΠΑΛ Αγρινίου,  ότι οι εγγραφές παρατείνονται  έως τις 6 Ιουνίου 2018 και ώρα 22:00 μμ  μέσω της εφαρμογής e-εγγραφές και ειδικότερα στην ηλεκτρονική διεύθυνση

https://e-eggrafes.minedu.gov.gr

Ενημερώνουμε τους κηδεμόνες των μαθητών ή τους ίδιους τους μαθητές, εφόσον είναι ενήλικοι, που φοιτούν ήδη ή επιθυμούν να φοιτήσουν στο Εσπερινό ΕΠΑΛ Αγρινίου,  ότι οι εγγραφές παρατείνονται έως τις 6 Ιουνίου 2018 και ώρα 22:00 μμ  μέσω της εφαρμογής e-εγγραφές και ειδικότερα στην ηλεκτρονική διεύθυνση

https://e-eggrafes.minedu.gov.gr