Ολοκλήρωση Εργασιών Δομημένης Καλωδίωσης

Ολοκληρώθηκαν στους χώρους της Διεύθυνσης του Εσπερινού ΕΠΑΛ Αγρινίου εργασίες οι οποίες αφορούσαν την τοποθέτηση καναλιών για την όδευση καλωδίων Δικτύου. Διορθώθηκε επομένως σε μεγάλο βαθμό το πρόβλημα που δημιουργούνταν με την άναρχη όδευση καλωδίων σε πατώματα και τοίχους. Τις εργασίες τοποθέτησης των καναλιών ανέλαβαν και διεκπεραίωσαν εξ΄ ολοκλήρου οι μαθητές του Τμήματος της Γ’ Τάξης της Ειδικότητας Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων και Δικτύων τους οποίους ευχαριστούμε θερμά. Επίσης αντικαταστάθηκε ο υπάρχον ενεργός εξοπλισμός δικτύου με Switch νέας γενιάς.

Το κόστος των υλικών καλύφθηκε από τη πάγια χρηματοδότηση της Σχολικής Επιτροπής από τον Δήμου Αγρινίου, όμως πρέπει να τονιστεί ότι τα αρμόδια τμήματα του Δήμου Αγρινίου με τα οποία υπήρξε επικοινωνία δεν έδειξαν ενδιαφέρον για οποιαδήποτε συνδρομή ΄ή βοήθεια στις συγκεκριμένες εργασίες.

Οι μαθητές που συμμετείχαν στις εργασίες είναι οι εξής :

ΖΗΣΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ – ΚΟΤΤΑΡΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΚΟΜΠΟΡΟΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – ΣΤΑΧΤΙΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ