Η Γ΄ τάξη των ΕΠΑΛ διαχωρίζεται σε ειδικότητες. Προαχθέντες μαθητές της Β΄ Τάξης εντάσσονται με αίτησή τους σε οποιαδήποτε ειδικότητα του τομέα που παρακολούθησαν στη Β ’ Τάξη.  Διδάσκονται μαθήματα Γενικής Παιδείας (10ώρες) κοινά για όλους τους μαθητές που φοιτούν και για Απολυτήριο ΕΠΑΛ και μαθήματα Ειδικότητας (θεωρητικά και εργαστηριακά) (20 ώρες) . Επίσης οι μαθητές που έχουν ήδη ολοκληρώσει την φοίτησή τους σε κάποια ειδικότητα ενός Τομέα,  μπορούν να εγγραφούν κατευθείαν στην Γ’ τάξη για απόκτηση πτυχίου σε άλλη ειδικότητα του ίδιου Τομέα.