Οδηγίες για τον περιορισμό της διασποράς του Covid-19 στο σχολικό περιβάλλον

Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να δείτε οδηγίες και αναγκαία μέτρα για τον περιορισμό της διασποράς του Covid-19 στο σχολικό περιβάλλον στο πλαίσιο της επαναλειτουργίας των εκπαιδευτικών μονάδων.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΜΕΤΡΑ