Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ

Ξεκίνησε από τον Σεπτέμβριο η εφαρμογή του προγράμματος «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ.», σε όλα τα ΕΠΑΛ της χώρας.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει πολλαπλές δράσεις που στοχεύουν στην αναβάθμιση της παρεχόμενης ποιότητας της εκπαίδευσης στα επαγγελματικά λύκεια.