Ξεκίνησε από τον Σεπτέμβριο 2018 η εφαρμογή του προγράμματος «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ.», σε όλα τα ΕΠΑ.Λ. της χώρας. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει πολλαπλές δράσεις που στοχεύουν στην αναβάθμιση της παρεχόμενης ποιότητας της εκπαίδευσης στα επαγγελματικά λύκεια. Το πρόγραμμα «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ.» εφαρμόζεται στο σύνολο των Επαγγελματικών Λυκείων της χώρας και περιλαμβάνει τις παρακάτω δράσεις:

Εναλλακτική ενισχυτική διδασκαλία

Στελέχωση των ΕΠΑ.Λ. με ψυχολόγους

Ενεργοποίηση του θεσμού του «Συμβούλου Καθηγητή»

Δημιουργία «Σχεδίων Δράσης» üΕξοπλισμό των ΕΠΑ.Λ. με υποδομές τηλεδιάσκεψης,

Δικτύωση των σχολείων μέσα από πλατφόρμες επικοινωνίας,

Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών