Ιστορική Αναδρομή

Το Εσπερινό ΕΠΑΛ Αγρινίου ξεκίνησε  για πρώτη φορά την λειτουργία του  κατά την σχολική περίοδο 2014-15, αντικαθιστώντας με τις αλλαγές των εκπαιδευτικών συστημάτων  σχολικές δομές  με εκπαιδευτική πείρα πολλών ετών. Πιο συγκεκριμένα στο παρελθόν στις υποδομές του Εσπερινού ΕΠΑΛ Αγρινίου λειτουργούσαν  :

Η Επαγγελματική Σχολή (ΕΠΑ.Σ.) Αγρινίου

Τεχνικό Επαγγελματικό Εκπαιδευτήριο (3ο Τ.Ε.Ε. Αγρινίου)

 Τεχνική Επαγγελματική Σχολή Αγρινίου (Τ.Ε.Σ. Αγρινίου)

Ανήκει στην Δευτεροβάθμια Επαγγελματική Εκπαίδευση και λειτουργεί μόνο το απόγευμα (από 17:30 έως 22:00) στο Σχολικό Συγκρότημα Λυκείων, πρώην Πολυκλαδικό, στον  Άγιο Κωνσταντίνο του Δήμου Αγρινίου, και σ’ αυτή υπηρετούν εκπαιδευτικοί κυρίως τεχνικών ειδικοτήτων.

Πλεονέκτημα δε του σχολείου είναι ότι στον ίδιο χώρο υπάρχει και το μεγαλύτερο Σχολικό Εργαστηριακό Κέντρο (Σ.Ε.Κ.) του Νομού μας, με πλήρως οργανωμένα εργαστήρια, όπου ασκούνται πρακτικά οι μαθητές.