Θεσμικό Πλαίσιο Νέου ΕΠΑΛ

Η Επαγγελματική Εκπαίδευση & Κατάρτιση (ΕΕΚ) αποτελεί μια από τις βασικές προτεραιότητες του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων. Με την υλοποίηση συγκεκριμένων  θεσμικών αλλαγών αναδεικνύεται ο σημαντικός κοινωνικός και εργασιακός ρόλος που μπορεί να επιτελέσει η ΕΕΚ στις απαιτήσεις και τις ανάγκες της σύγχρονης εποχής.

https://www.minedu.gov.gr/texniki-ekpaideusi-2/thesmiko-plaisio-epal/thesmiko-plaisio-leitourgias-epal