ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ – ΕΓΓΡΑΦΕΣ 2018-2019

Ενημερώνουμε τους κηδεμόνες των μαθητών ή τους ίδιους τους μαθητές, εφόσον είναι ενήλικοι, που φοιτούν ήδη ή επιθυμούν να φοιτήσουν στο Εσπερινό ΕΠΑΛ Αγρινίου ότι η εγγραφή, η ανανέωση εγγραφής ή η μετεγγραφή τους για το σχολικό έτος 2018-2019 υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τις 14-05-2018  και ώρα 10.00 έως τις 31-05-2018 και ώρα 14.00  μέσω της εφαρμογής e-εγγραφές,στην ηλεκτρονική διεύθυνση

https://e-eggrafes.minedu.gov.gr

Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε τη σχετική εγκύκλιο.

https://e-eggrafes.minedu.gov.gr./pdfs/files/egkyklios.pdf