Επαγγελματικά Δικαιώματα Αποφοίτων Εσπερινών ΕΠΑΛ

Ο όρος «επαγγελματικά δικαιώματα» αναφέρεται στο δικαίωμα πρόσβασης σε συγκεκριμένες νομοθετικά ρυθμιζόμενες επαγγελματικές δραστηριότητες. το πλαίσιο του καθορισμού των προϋποθέσεων για την άσκηση ενός επαγγέλματος καθορίζονται τα πεδία άσκησής του, οι βαθμίδες του επαγγέλματος (π.χ. βοηθός, τεχνίτης, αρχιτεχνίτης) και οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση των σχετικών επαγγελματικών αδειών ανά πεδίο επαγγελματικής δραστηριότητας. Αναλυτικά τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων των ΕΠΑΛ ανά ειδικότητα, οι προϋποθέσεις άσκησής τους και η σχετική νομοθεσία παρουσιάζονται κάνοντας κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://www.eoppep.gr/images/Isotimies_Kai_Epaggelmatika_Dikawmata/epal_N_4386_2016.pdf