Εξ’ Αποστάσεως Εκπαίδευση

Με στόχο την διευκόλυνση της μελέτης  των μαθητών, εκτός από την επικοινωνία μέσω email με τους καθηγητές/ιες επιπρόσθετα :

α. Το εκπαιδευτικό υλικό που οι καθηγητές/ιες   στέλνουν μέσω email, θα αναρτάται και στο link :

https://eclass.sch.gr/

όπου ελεύθερα θα  μπορούν να το μελετούν.

β. Οδηγίες για τη μελέτη μέσω e-class :

Ο απευθείας σύνδεσμος του σχολείου μας στο e-class είναι:

https://eclass.sch.gr/modules/auth/opencourses.php?fc=76252

Ακολούθως κάνουμε κλικ πάνω στο μάθημα που μας ενδιαφέρει.

Επιλέγουμε αριστερά Έγγραφα και ανοίγουμε την δραστηριότητα που ο εκπαιδευτικός έχει αναρτήσει.