Εξετάσεις μαθητών/-τριών που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 151 του ν. 4610/ 2019 (Α΄ 70) περί ανεπαρκούς φοίτησης

Οι Αιτήσεις υποβάλλονται στην Διεύθυνση δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αιτ/νίας (Κύπρου 20- ΤΚ 30200 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ τηλ επικοινωνίας 2631050055) από 22-5-2020 μέχρι 28-5-2020.

Η αίτηση προς τη ΔΔΕ Αιτ/νίας πρέπει να συνοδεύεται από βεβαίωση σπουδών που εκδίδεται από το σχολείο φοίτησής.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το σχολείο (17:30-22:00) στο τηλ 26410-24887.

Στο παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να δείτε αναλυτικά την σχετική εγκύκλιο..

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ