Ενημερωτική Εκδήλωση της Πυροσβεστικής στο Εσπερινό ΕΠΑΛ Αγρινίου

Η Πυροσβεστική υπηρεσία Αγρινίου ανταποκρινόμενη άμεσα στο αίτημα του σχολείου μας, για ενημέρωση των μαθητών και εκπαιδευτικών σε  θέματα πυρασφάλειας και φυσικών καταστροφών (πχ σεισμοί)  πραγματοποίησε σχετική παρουσίαση στο χώρο του σχολείου μας. Με αφορμή τα προαναφερόμενα θέματα  παρουσιάστηκαν στους  μαθητές μέθοδοι  καλών πρακτικών σε καταστάσεις κινδύνου και διευκρινίστηκαν τυχόν απορίες τους.