Εκπαιδευτική Επίσκεψη στο εργοστάσιο Agrino

Την Πέμπτη 6/4/2017,  τα τμήματα του Τομέα των Ηλεκτρολόγων και της ειδικότητας των Τεχνικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών,  πραγματοποίησαν εκπαιδευτική επίσκεψη στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου Agrino. Η ξενάγηση περιλάμβανε αρχικά τον χώρο περισυλλογής και αποθήκευσης του ρυζιού, ενώ συνέχεια είχαν τα μηχανήματα διαλογής και επεξεργασίας ρυζιού, ο πίνακας ελέγχου και ο αντίστοιχος ηλεκτρολογικός πίνακας.

Ακολούθως,  η εκπαιδευτική επίσκεψη περιλάμβανε την ξενάγηση στην γραμμή παραγωγής, τυποποίησης και συσκευασίας του ρυζιού με χρήση αυτοματισμών, κινητήρων και γραμμών μεταφοράς. Η ξενάγηση τελείωσε στον χώρο αποθήκευσης του εργοστασίου.