Εκπαιδευτική Επίσκεψη σε Επιχείρηση Επεξεργασίας Μετάλλων

Οι μαθητές της Β’ και Γ΄ τάξης των τομέων Ηλεκτρολογίας και Μηχανολογίας πραγματοποίησαν με τους συνόδους εκπαιδευτικούς των ειδικοτήτων εκπαιδευτική επίσκεψη σε επιχείρηση επεξεργασίας Μετάλλων.

Ενημερώθηκαν από τους υπευθύνους της επιχείρησης για τον τρόπο λειτουργίας της και στην συνέχεια ακολούθησε πρακτική επίδειξη στους μαθητές.