Επιλογή Ειδικότητας στην Γ’ Τάξη

Στην  Γ’ τάξη του Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου  οι μαθητές επιλέγουν ειδικότητα, βάσει του Τομέα τον οποίο έχουν παρακολουθήσει την προηγούμενη σχολική χρονιά.