Εγγραφές Εσπερινού ΕΠΑΛ Αγρινίου Σχ. Έτους 2015-2016

Οι εγγραφές για το Σχ. Έτος 2015-16 στο Εσπερινό ΕΠΑΛ Αγρινίου θα πραγματοποιούνται καθημερινά  από την 1-9-2015 έως τις 11-9-2015 (ώρες 6-9μμ).

Τα δικαιολογητικά εγγραφής που πρέπει να προσκομιστούν στο Σχολείο μας είναι:

α) Απολυτήριος τίτλος

β) Φωτοτυπία ταυτότητας ή πιστοποιητικό του δήμου ή της κοινότητας στα μητρώα της οποίας είναι εγγεγραμμένος ο μαθητής ή η μαθήτρια

γ) Βεβαίωση εργοδότη ή κάρτα ανεργίας του ΟΑΕΔ

δ) Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση του κηδεμόνα του μαθητή ή του ιδίου αν είναι ενήλικος, όπου δηλώνει:

1. την κηδεμονία του μαθητή

2. την ομάδα προσανατολισμού ή την ειδικότητα που επιθυμεί να παρακολουθήσει.

3. ότι δεν φοιτά σε άλλο σχολείο Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σε σχολή της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (συμπληρώνεται στο σχολείο)

ε) Μία Φωτογραφία

στ) Για ανηλίκους μαθητές: Υπεύθυνη δήλωση γονέων ή κηδεμόνων τους ότι απασχολούνται σε οικογενειακή επιχείρηση.