Εγγραφές Εσπερινού ΕΠΑΛ Αγρινίου Σχ. Έτους 2016-2017

Οι εγγραφές για το Σχ. Έτος 2016-17 στο Εσπερινό ΕΠΑΛ Αγρινίου θα πραγματοποιούνται καθημερινά από την Πέμπτη 1-9-2016.

Τα δικαιολογητικά εγγραφής που πρέπει να προσκομιστούν στο Σχολείο είναι:

α) Απολυτήριος τίτλος

β) Φωτοτυπία ταυτότητας ή πιστοποιητικό του δήμου ή της κοινότητας στα μητρώα της οποίας είναι εγγεγραμμένος ο μαθητής ή η μαθήτρια

γ) Βεβαίωση εργοδότη ή κάρτα ανεργίας του ΟΑΕΔ

δ) Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση του κηδεμόνα του μαθητή ή του ιδίου αν είναι ενήλικος, όπου δηλώνει:

   1. την κηδεμονία του μαθητή

   2.την ομάδα προσανατολισμού ή την ειδικότητα που επιθυμεί να παρακολουθήσει

  3. ότι δεν φοιτά σε άλλο σχολείο Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σε σχολή της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (συμπληρώνεται στο σχολείο)

ε) Μία Φωτογραφία

στ) Για ανηλίκους μαθητές: Υπεύθυνη δήλωση γονέων ή  κηδεμόνων τους ότι απασχολούνται σε οικογενειακή επιχείρηση.

Πλεονεκτήματα φοίτησης στο Εσπερινό ΕΠΑΛ Αγρινίου

  • Παροχή  Απολυτηρίου Λυκείου και Πτυχίου Ειδικότητας
  • Μειωμένο εσπερινό ωράριο
  • Αυξημένο όριο απουσιών
  • Αναβολή στράτευσης
  • Ασφαλές περιβάλλον
  • Παιδαγωγικό και μαθησιακό κλίμα με μεθόδους εκπαίδευσης ενηλίκων
  • Ευκολότερη πρόσβαση σε ΑΕΙ λόγω ξεχωριστού ποσοστού εισαγωγής
  • Οι απόφοιτοι Λυκείου ή ΕΠΑΛ  εγγράφονται στη Β’ τάξη και παρακολουθούν μόνο μαθήματα ειδικότητας 20 ώρες την εβδομάδα
  • Υποστηρίζει τους παρακάτω τομείς με τις αντίστοιχες ειδικότητες:

       Τομέας Πληροφορικής

       Τομέας Μηχανολογίας

   Τομέας Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού

       Τομέας Δομικών Έργων

       Τομέας Διοίκησης και Οικονομίας

   Τομέας Γεωπονίας, Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής


     Τομέας Υγείας Πρόνοιας Αισθητικής-Κομμωτικής

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις Ειδικότητες, τη Λειτουργία, τα Ωρολόγια και Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών παρέχονται στην ιστοσελίδα του Σχολείου στη διεύθυνση:

http://epal-esp-agrin.ait.sch.gr

Διεύθυνση: Σχολικό Συγκρότημα πρώην Πολυκλαδικού, Αγ. Κωνσταντίνος

Τηλέφωνα επικοινωνίας:2641024887 ,2641024307 (ώρες 6-9μμ) και  6932334760