Δικαιολογητικά Εγγραφών 2018-2019

Σας ενημερώνουμε ότι όσοι μαθητές εγράφησαν ηλεκτρονικά για το νέο έτος 2018-19 στην Α’ ή Β’ Τάξη του Εσπερινού ΕΠΑΛ Αγρινίου και δεν ήταν την τρέχουσα σχολική περίοδο (2017-18) μαθητές του σχολείου, θα πρέπει από τις 20 έως τις 29 Ιουνίου 2018 (6-9 μμ) να προσκομίσουν στο σχολείο τα απαραίτητα δικαιολογητικά και πιο συγκεκριμένα :

Τίτλο Σπουδών ή Απολυτήριο Γυμνασίου (για τους μαθητές που εγγράφονται στην Α’ Τάξη)

Πιστοποιητικό Γέννησης

Φωτοτυπία αποδεικτικού ηλεκτρονικής αίτησης

1 Φωτογραφία

Περισσότερες Πληροφορίες στο 2641024887.