Διαδικτυακή παρουσίαση της υποδράσης ΜΙΑ ΝΕΑ ΑΡΧΗ ΣΤΑ ΕΠΑ.Λ.

Στο πλαίσιο του προγράμματος ¨ΜΙΑ ΝΕΑ ΑΡΧΗ ΣΤΑ ΕΠΑ.Λ.¨ θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακή παρουσίαση της υποδράσης με θέμα:

«Φυσικά – χημικά – γεωλογικά χαρακτηριστικά ιαματικών πηγών» που είναι ενταγμένη στο σχέδιο δράσης της περιόδου 2020 – 2021.

Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 9-4-2021  και ώρα 19:00.

Η παρακολούθηση  της παρουσίασης θα είναι δυνατή στο ULR:

https://minedu-secondary2.webex.com/join/cpappas