Δημιουργία κήπου στο σχολείο μας

Στα πλαίσια του μαθήματος των Ερευνητικών Δραστηριοτήτων, πραγματοποιήθηκε στο χώρο του σχολείου φύτευση αρωματικών φυτών και βοτάνων υπό την καθοδήγηση της υπεύθυνης καθηγήτριας Κα. Αυφαντοπούλου.