Γενικές Πληροφορίες Φοίτησης

Το Εσπερινό Επαγγελματικό Λύκειο είναι Σχολείο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης που ανήκει στην Τυπική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και αποτελεί μία σημαντική ευκαιρία με άριστες προοπτικές σπουδών και επαγγελματικής σταδιοδρομίας προσφέροντας ελεύθερη πρόσβαση σε όλους τους πολίτες ανεξαρτήτως ηλικίας, εργαζομένους, αυτοαπασχολούμενους ή ανέργους, αρκεί να έχουν απολυτήριο Γυμνασίου.

Μπορεί κάποιος να επιλέξει να εγγραφεί στο Εσπερινό Επαγγελματικό Λύκειο, υπό την προϋπόθεση

να έχει Απολυτήριο Γυμνασίου
να εργάζεται
να είναι άνεργος με κάρτα ανεργίας του Ο.Α.Ε.Δ.
αν είναι ανήλικος να απασχολείται σε οικογενειακή επιχείρηση

Τι χρειάζεται να γνωρίζω για το Εσπερινό Επαγγελματικό Λύκειο;

Η φοίτηση στο Εσπερινό Επαγγελματικό Λύκειο διαρκεί  από το Σχολικό Έτος 2018-19  τρία (3) χρόνια για όσους εγγράφονται στην Α’ Τάξη για Απολυτήριο Λυκείου και δύο (2) χρόνια για τους μαθητές που εγγράφονται στην Β’ Τάξη με στόχο μόνο το Πτυχίο Ειδικότητας. Για όσους έχουν ήδη Πτυχίο Ειδικότητας ΕΠΑΛ σε συναφή αντικείμενο,   η εγγραφή γίνεται απευθείας στην Γ’ Τάξη. 

Οι απόφοιτοι των Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων δεν έχουν την υποχρέωση πρόσβασης στην «Τάξη Μαθητείας» για τις διαδικασίες πιστοποίησης προσόντων, εφόσον έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 600 ημερομίσθια στην ειδικότητα που αποφοιτούν από τη Γ Τάξη του Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου.

Στα Εσπερινά Επαγγελματικά Λύκεια (Εσπερινά ΕΠΑ.Λ.) λειτουργούν 7 τομείς στην Β’ Τάξη  που  οδηγούν σε αντίστοιχες   ειδικότητες στην Γ’ Τάξη.

Τα μαθήματα στο Εσπερινό Επαγγελματικό Λύκειο διακρίνονται ανάλογα με την Τάξη σε μαθήματα Γενικής Παιδείας, Επιλογής, Προσανατολισμού  και μαθήματα Τομέων και Ειδικοτήτων.  Τα μαθήματα αυτά χαρακτηρίζονται ως θεωρητικά, εργαστηριακά, σχεδιαστικά ή μικτά.

Πιο συγκεκριμένα:

Α Λυκείου : Η Α Λυκείου θεωρείται Τάξη Βασικών Δεξιοτήτων, δηλαδή αποκτώνται γενικές γνώσεις και δεξιότητες.  Διδάσκονται μαθήματα Γενικής Παιδείας (20 ώρες), μαθήματα Προσανατολισμού (4 ώρες) και μαθήματα Επιλογής (6 ώρες).  

Β Λυκείου: Η Β’ τάξη Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου θεωρείται Τάξη Επαγγελματικών Τομέων.  Διδάσκονται μαθήματα Γενικής Παιδείας (10 ώρες) και μαθήματα Τομέων (20 ώρες)

Γ Λυκείου: Στην  Γ Λυκείου του Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου   διδάσκονται μαθήματα  Γενικής Παιδείας (10 ώρες) και  μαθήματα Ειδικότητας (20 ώρες)

Τι τίτλο σπουδών αποκτώ αποφοιτώντας από ένα Επαγγελματικό Λύκειο (Ημερήσιο ή Εσπερινό);

Στο τέλος της Γ΄ ή Δ’ τάξης εσπερινού ΕΠΑ.Λ. αποκτάς Απολυτήριο Επαγγελματικού Λυκείου πλήρως ισότιμο με του Γενικού Λυκείου είτε μετά από Ενδοσχολικές Εξετάσεις είτε μετά από Πανελλαδικές Εξετάσεις.

Εάν το Απολυτήριό σου είναι μέσω Πανελλαδικών Εξετάσεων, τότε ο τίτλος σπουδών σου δίνει δικαίωμα να διεκδικήσεις την εισαγωγή σου σε μία Πανεπιστημιακή Σχολή αντίστοιχης ειδικότητας με ευκολότερη εισαγωγή λόγω ειδικού ποσοστού.

Επιπλέον, στο τέλος της Γ΄ ή Δ’ τάξης του Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. αποκτάς Πτυχίο Ειδικότητας Επιπέδου 4  με συγκεκριμένα επαγγελματικά δικαιώματα.
Τι επαγγελματικά δικαιώματα έχουν οι απόφοιτοι τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης;
Η νομοθετική κατοχύρωση των διαφόρων επαγγελμάτων τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης αποτελεί αρμοδιότητα των υπουργείων που εποπτεύουν τα επαγγέλματα αυτά. Πληροφορίες για τα επαγγελματικά δικαιώματα διαφόρων ειδικοτήτων της τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης μπορείς να βρείς στην ιστοσελίδα του ΕΟΠΠΕΠ .