Βοηθός Φυσικοθεραπευτή

Γ’ τάξη
Ανατομία-Φυσιολογία II
Υγιεινή
Κινησιολογία
Φυσικοθεραπεία2Θ + 2Ε
Πρακτική Φυσικοθεραπεία1Θ+2Ε
 Μάλαξη
Φυσικά Μέσα και Εφαρμογή τους1Θ+2Ε
20 ώρες

Δ’ τάξη
 Ανατομία – Φυσιολογία ΙΙ
Yγιεινή
 Φυσικοθεραπεία (Β’ Μέρος)1Θ + 2Ε
 Φυσικά Μέσα και Εφαρμογή τους2Θ + 3Ε
Πρακτική Φυσικοθεραπεία1Θ + 2Ε
Σύνολο:16 ώρες

Ο απόφοιτος της ειδικότητας Βοηθός Φυσικοθεραπευτή με τις γνώσεις και δεξιότητες που αποκτά:

  • Μπορεί να εργαστεί ως βοηθητικό προσωπικό σε Φυσιοθεραπευτήρια (Ιδιωτικά, Δημόσια), Νοσοκομεία, Ιδρύματα αποκατάστασης, Ιατρεία θεραπευτικών λουτροπηγών, Γυμναστήρια, σε μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες που διαθέτουν χώρους γυμναστικής και φυσικής αποκατάστασης.
  • Πάντοτε με την καθοδήγηση του Φυσιοθεραπευτή προετοιμάζει τον ασθενή για την συνεδρία, γνωρίζει τον τρόπο λειτουργίας των μηχανημάτων, εφαρμόζει απλές ασκήσεις υδροθεραπείας και μάλαξης, στηρίζει ψυχολογικά και συμβουλευτικά τον ασθενή, γνωρίζει τους κανόνες και τα υλικά για την οργάνωση της φυσιοθεραπευτικής συνεδρίας, κρατά και ενημερώνει τα ιστορικά των ασθενών παραγγέλνει, παραλαμβάνει και αποθηκεύει τα αναλώσιμα υλικά, εφαρμόζει τους όρους υγιεινής και ασφάλειας στο χώρο εργασίας, συνεργάζεται με τους ιδιωτικούς και δημόσιους ασφαλιστικούς οργανισμούς, για θέματα ασφάλισης των ασθενών.

Κατεβάστε την παρουσίαση της ειδικότητας στον παρακάτω σύνδεσμο :

Παρουσίαση

Δυνατότητα εισαγωγής στα Τ.Ε.Ι., Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., Ανώτερες Σχολές Τουριστικής  Εκπ/σης  (Α.Σ.Τ.Ε.),  Ανώτερες  Στρατιωτικές  Σχολές Υπαξιωματικών,  Σχολές  Αστυφυλάκων και  Σχολές  Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού με ειδικές εισαγωγικές εξετάσεις. Πιο αναλυτικά: