Βιωματικά Eργαστήρια Χημείας

Στο πλαίσιο του μαθήματος Χημείας ολοκληρώθηκαν με εισηγητή τον  κ.  Φάνη  Ντασιώτη βιωματικά εργαστήρια τα οποία αφορούσαν τη μέτρηση της οξύτητας και τον καθορισμό της ποιότητας του λαδιού και  την παρασκευή σαπουνιού-αιθέριων ελαίων.