Αυτοκίνητο και περιβάλλον – Το μέλλον στην αυτοκίνηση

Στην  πραγματοποίηση της συγκεκριμένης υποδράσης θα συμμετέχουν οι μαθητές των τμημάτων της ειδικότητας τεχνικών οχημάτων  της Γ’ και Δ’ τάξης του σχολείου μας.

Θα χωριστούν σε ομάδες και θα αναλάβουν να  επεξεργαστούν τα εξής θέματα:

Α) Συμβολή του αυτοκινήτου στην κλιματική αλλαγή.

Β) Τρέχουσα κατάσταση της αυτοκίνησης .

Γ) Υβριδικό αυτοκίνητο.

Δ) Ηλεκτρικό αυτοκίνητο.

Ε) Υδρογονοκίνηση. Θα γίνει επίσκεψη σε αντιπροσωπείες  εμπορίας αυτοκινήτων καθώς και σε ΚΤΕΟ, με ίδια μέσα των μαθητών (ενήλικες), χωρίς δαπάνη από το πρόγραμμα, με σκοπό να συλλέξουμε πληροφορίες  και υλικό που θα στηρίξει την υλοποίηση της υποδράσης.