Ανανέωση εξοπλισμού εργαστηρίων Πληροφορικής

Από την αρχή της φετινής χρονιάς έχει ξεκινήσει προσπάθεια ανανέωσης του εξοπλισμού των δύο εργαστηρίων πληροφορικής τα οποία χρησιμοποιεί το Εσπερινό ΕΠΑΛ Αγρινίου. Ήδη σε μεγάλο βαθμό έχουν αντικατασταθεί οι οθόνες παλιάς τεχνολογίας CRT με επίπεδες οθόνες, όπως και ελαττωματικοί υπολογιστές, ενώ έχει γίνει αναβάθμιση στους υπολοίπους υπολογιστές όπως και αναβάθμιση του λογισμικού των κεντρικών εξυπηρετητών. Το κόστος το οποίο είναι  πολύ μικρό και αφορά την αγορά ανταλλακτικών,  το έχουν αναλάβει από κοινού το σχολείο μας και το Ε.Κ Αγρινίου. Της προσπάθειας ηγείται ο  υπεύθυνος  ΠΛΗΝΕΤ Αιτωλοακαρνανίας Κ. Σιάχος Ιωάννης τον οποίο ευχαριστούμε θερμά.